PL RU EN
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza
Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

about        Powstał w 2008 roku przy okazji wystawy poświęconej Irmologionowi Supraskiemu, podczas której zaprezentował szerokiemu gronu słuchaczy wybrane XVI wieczne melodie Supraskiego Monasteru. Zostały one wtedy wykonane po raz pierwszy od 400 lat. W swej nazwie chór nawiązuje do redaktora owego rękopisu muzycznego Bogdana Onisimowicza, chcąc w ten sposób podkreślić przywiązanie do tradycji klasztoru. Zespół za cel obrał sobie odrodzenie XVI wiecznego śpiewu liturgicznego Monasteruabout Supraskiego oraz odtworzenie jego praktyki wykonawczej. Poza tym w kręgu zainteresowań chóru znajdują się również inne nurty prawosławnej muzyki cerkiewnej, takie jak muzyka bizantyjska czy też wczesna ruska polifonia. Członkami chóru są osoby różnych profesji, związane wspólną pasją do muzyki cerkiewnej i Monasteru Supraskiego. Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza dwukrotnie, w latach 2009 oraz 2011, był laureatem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Prezentował się również podczas innych festiwali w kraju m.in. w Ostrowiu Wielkopolskim, Poznaniu, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, wywołując ogromne zainteresowanie i zdobywając uznanie słuchaczy. W roku 2010 wydał płytę "Irmologion Supraski 1598-1601" na której pojawiły się utwory rozszyfrowane i opracowane przez Marcina Abijskiego, łączące w sobie tradycje muzyki bizantyjskiej i staroruskiej.

© 2011

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Liczba odwiedzin strony 189238 | Kontakt | Autor Marcin Żukowski